Ansprechpartner

Klaus Sandmeier

Klaus Sandmeier


Geschäftsleitung, operativer Bereich

Tel.: +49(0)6842 96033-14

Fax: +49(0)6842 96033-10


Email

Peter Schöndorf

Peter Schöndorf


Geschäftsleitung, administrativer Bereich

Tel.: +49(0)6842 96033-13

Fax: +49(0)6842 96033-10


Email

Sonja Schmitt

Sonja Schmitt


Disposition, Fuhrpark, Netzwerke

Tel.: +49(0)6842 96033-15

Fax: +49(0)6842 96033-10


Email

Anne Lambert

Anne Lambert


Logistik, Versicherungen

Tel.: +49(0)6842 96033-19

Fax: +49(0)6842 96033-10


Email

Christian Immetsberger

Christian Immetsberger


Disposition

Tel.: +49(0)6842 96033-12

Fax: +49(0)6842 96033-10


Email

Fabrice Relange

Fabrice Relange


Sarre Moselle Logistique

Tel.: +33(0)387679911

Fax: +33(0)778414937


Email

Luc Weyandt

Luc Weyandt


Sarre Moselle Logistique

Tel.: +33(0)387679912

Fax: +33(0)778418654


Email

Michael Betz

Michael Betz


Verkauf und Projekte, internationale Netzwerke

Tel.: +49(0)6842 96033-20

Fax: +49(0)6842 96033-10


Email